วันอังคาร, สิงหาคม 30, 2548

Reset root password ของ MySQL

บางครั้งเครื่องที่ตัวเองดูแลมีเยอะมาก จนนานๆ ทีถึงจะเข้ามา manage ซักที และบางครั้งถึงกับให้ลืม password ตัวนั้นตัวนี้จนได้ และลืมมาก จนบางทีลืม password root ของ mysql ไปเลย :(

เรามาดูวิธี reset root password ของ mysql กัน ทำดังนี้

 1. เ พิ่ม "skip-grant-tables" ลงใน file my.cnf โดยปกติทั่วไปจะเก็บอยู่ที่ /etc/my.cnf โดยเพิ่มในส่วนของ [mysqld] สำคัญมากห้ามลืม อย่าใส่ผิดที่ ไม่ัอย่างนั้นจะไม่สามารถ reset password ได้

 2. สั่ง restart mysql service ซะ ในที่นี้ ผมใช้ RH base เป็นหลัก ใครใช้อย่างไหน ก็ restart อย่างนั้นล่ะ
  ถ้าเป็น RH สั่งแบบนี้
  # /etc/init.d/mysqld restart
  หรือแบบนี้
  # service mysql restart

 3. ตั้งค่า mysql root password ใหม่ซะ จะสั่งแบบไหนก็ได้ จะเข้า console หรือสั่งผ่าน command line ก็ตามสะดวก

 4. นำ skip-grant-tables ออกจาก file my.cnf ซะ

 5. restart mysql service เป็นอันเสร็จ
จากนั้นให้ลองเข้า mysql ดู ลองสั่งดังนี้

mysql -uroot -p
Enter password: ใส่ pass ที่เพิ่ง reset ซะ
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 151906 to server version: 4.1.10a

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>


ถ้าเข้าได้แบบด้านบน แสดงว่าเรียบร้อย

.

ไม่มีความคิดเห็น: