วันพุธ, ธันวาคม 14, 2548

mysql กับภาษาไทย อีกรอบ

เนื่องจากครั้งก่อนได้มีการแก้ mysql ให้ใช้ไทยได้ พบว่ามันไม่ค่อยสะดวก เลยหาวิธีใหม่ซึ่งง่ายกว่านั้น สั่ง server ให้ default charset เป็น tis620 ซะเลยง่ายดี

วิธีการแก้ไขก็ง่ายๆ คือ แก้ file /etc/my.cnf ซะ โดยเพิ่มเติมดังนี้

[mysqld]
port=3307
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=tis620
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1

[mysql.server]
user=mysql
basedir=/var/lib
default-character-set=tis620

[mysqld_safe]
err-log=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
default-character-set=tis620

[mysql]
default-character-set=tis620ใ นส่วนของสีแดงคือที่เพิ่มเข้าไป จากนั้น restart service ก็ใช้ได้ตามปกติ ในที่นี้ทดลองกับ mysql version 4.1.x และ 5.0.x พบว่าใช้งานได้ดี และเหตุผลที่เพิ่ม [mysql] เข้าไปเนื่องจากเวลาใช้งาน mysql shell จะได้มี default charset เป็น tis620 ด้วย เผื่อทำการ import sql


และในส ่วนของ phpMyAdmin ที่เคยใช้แล้วมีปัญหา ได้ทดลองเอา version phpMyAdmin-2.7.0-pl1 มาใช้งาน และเลือก connection collation เป็น tis620_thai_ci พบว่าใช้งานได้ดีเหมือนกัน

.

ไม่มีความคิดเห็น: